กองทุนรวม (Mutual Fund)

     กองทุนรวม (Mutual Fund) คือ การระดมเงินลงทุนจากคนจำนวนมากและนำไปจดทะเบียนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อตั้งเป็น กองทุนขึ้นมา โดยเงินที่ได้รับนั้นจะมี “ผู้จัดการกองทุน” ที่เป็นมืออาชีพ นำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ตามนโยบายของแต่ละกองทุน ให้ได้รับผลตอบแทนที่งอกเงย แล้วนำมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้ลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนที่ลงทุน

ดังนั้น การลงทุนในกองทุนรวมจึงทำให้เรามั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่ามี “ผู้เชี่ยวชาญ” คอยบริหารเงินให้เรา อีกทั้งยังใช้เงินลงทุนไม่มาก เริ่มต้นได้ตั้งแต่หลักร้อยบาทขึ้นไป ก็สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อสร้างความมั่งคั่งได้

อย่างไรก็ตาม แม้กองทุนรวมจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลเงินลงทุนให้ แต่กองทุนรวมก็ยังคงมีความเสี่ยงเช่นเดียวกับการลงทุนทั่วไป ซึ่งกองทุนรวมจะมีความเสี่ยงในรูปแบบเดียวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนรวมนั้นๆ นำเงินไปลงทุน ยิ่งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินหลายประเภท ก็ย่อมที่จะมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องหลากหลายกว่า


เปิดบัญชี หุ้น อนุพันธ์ ค่าคอมพิเศษ

x