ทิศทางราคากับ Trend Line

ทิศทางราคากับTrend Line พร้อม CASE STUDY : AH BGRIM

เส้นแนวโน้ม (Trend Line) คือ เส้นที่บ่งบอกความน่าจะเป็นของราคา จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางไหน อย่างไร ?
โดยปกติเราจะลากเส้นเชื่อมกันระหว่าง จุดต่ำสุด หรือ จุดสูงสุด ตั้งแต่ 2 จุดขึ้นไปเข้าด้วยกัน เพื่อดูเคลื่อนไหวของราคาว่าจะมีลักษณะใด ?

ลักษณะของแนวโน้ม มีด้วยกัน 3 รูปแบบ คือ

1. Uptrend แนวโน้มขาขึ้น
มีลักษณะเหมือนการขึ้นบันไดที่จะค่อยๆสูงขึ้นที่ละก้าวที่เราเดินขึ้นไป หรือ ถ้าเราจะพูดในทางเทคนิค ก็คือ จุดสูงสุดก่อนหน้าจะอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดตอนนี้ และ ราคาต่ำสุดก่อนหน้าจะอยู่ต่ำกว่าราคาต่ำสุดตอนนี้
     2. Downtrend แนวโน้มขาลง จะมีทิศทางที่ตรงกันข้ามกันกับแนวโน้มขาขึ้น
     มีลักษณะเหมือนการลงบันไดที่ความสูงจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆ หรือ ในทางเทคนิค คือ จุดสูงสุดก่อนหน้าอยู่สูงกว่าจุดสูงสุดตอนนี้ และ ราคาต่ำสุดก่อนหน้าจะอยู่สูงกว่าจุดต่ำสุดตอนนี้
     3. Sideways ออกข้าง
     มีลักษณะเหมือนฟันปลาที่เรียงติดกันเป็นซี่ในขนาดที่เท่าๆกัน ไม่มีฟันไหนสูงกว่า และ ไม่มีฟันไหนต่ำกว่า หรือ ทางเทคนิคจะบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวในลักษณะแนวนอน จุดสูงสุดก่อนหน้าใกล้เคียงกับจุดสูงสุดตอนนี้ และ ราคาต่ำสุดก่อนหน้าเท่ากับราคาสูงสุดตอนนี้

แนวโน้มดีอย่างไร ?

แนวโน้มถือได้ว่าเป็นเครื่องทางเทคนิคขั้นพื้นฐานที่เราต้องรู้ เพื่อหาโอกาสในการเปลี่ยนแปลง ภาพการเคลื่อนไหวของราคา รวมถึงประยุกต์ใช้ร่วมกันกับ แนวรับ-แนวต้าน ได้เป็นอย่างดี   เราสามารถใช้เส้นแนวโน้ม หาจังหวะในการลงทุนว่าเราควรซื้อหุ้นในช่วงเวลาใดจึงจะเหมาะสม ? ยกตัวอย่างเช่น  หุ้นที่มีพื้นฐานดี เงินปันผลสม่ำเสมอ มีการเติบโตในอนาคต แต่ทิศทางของราคากลับอยู่ในช่วงขาลง ! เราควรที่จะหลีกเลี่ยงช่วงเวลาดังกล่าวในการเข้าซื้อ เพราะ ทิศทางของราคาอาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีในการลงทุนก็เป็นได้

เทคนิคในการสังเกต

– จุดสัมผัสของราคา  ยิ่งสัมผัสมาก ยิ่งแสดงถึงความสำคัญของเส้นแนวโน้มนั้น ๆ
– ความชัน หมายถึง ความสูงของเส้นแนวโน้ม เมื่อไรก็ตามที่เส้นแนวโน้มมีความชันมาก ๆ โอกาสที่จะหลุดส้นแนวโน้มก็จะยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วย
– ระยะเวลา เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราเห็นภาพการเคลื่อนไหวของราคาได้ดียิ่งขึ้น   ในบางครั้งแนวโน้มระยะสั้นอาจจะเป็นขาขึ้น แต่ ระยะกลางและยาวยังคงเป็นขาลง !  ( ภาพใหญ่ —> ภาพเล็ก )

ยกตัวอย่างการสร้าง trendline อย่างง่าย ของ AH , BGRIM เพื่อให้เราเข้าใจมุมมองของแนวโน้มมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การลากเส้นไม่มีกฎตายตัว เส้นแนวโน้มไม่ได้มีเพียงเส้นเดียว รวมถึงแนวรับ-แนวต้านที่สำคัญสามารถกดดันแนวโน้มได้


สนใจเรียนรู้เรื่องการลงทุนแอดมาเลยครับ ทุกอย่างฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย^^
Line ID: @BestCom (มีตัว@ด้วยนะครับ)
หรือคลิ๊กมาเลยที่: http://line.me/ti/p/@ldj3404k


เปิดบัญชี หุ้น อนุพันธ์ ค่าคอมพิเศษ

x