READING

✅สรุป Oppday Year End 2021 ‘บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเ...

✅สรุป Oppday Year End 2021 ‘บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) STI’

✅ สรุป Oppday Year End 2021 ‘บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) STI’

📌ภาพรวมการดำเนินงานปี 2564
- รายได้รวม 1,741.9 ล้านบาท โตขึ้น 10.5%
แบ่งเป็น
- รายได้จากการบริการ 1,732.8 ล้านบาท โตขึ้น 10.4% เป็นสัดส่วนของ Consulting&Project Management service ถึง 83.2%
โดยเป็นงานของภาครัฐทั้งหมดเกือบ 70% อีก 30% เป็นของภาคเอกชน

- รายได้จากการคุมงาน = 1,441.4 ล้านบาท โตขึ้น 18% เป็นของภาครัฐ 68.2%
- รายได้ออกแบบและอื่นๆ 291.4 ล้านบาท ลดลง -16.6% เป็นของภาครัฐ 76.2% แต่ยังมีรายได้ของการคุมงานเข้ามาชดเชย
- Gross profit margin 507.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.7% YoY
- EBIT 221.0 ล้านบาท ลดลง -4.9% YoY
- Net profit margin 144.4 ล้านบาท ลดลง -3.2% YoY สาเหตุหลักมาจากการบันทึกค่าใช้จ่ายในปี 64 เต็มปี แต่ปี 63 บันทึกเพียง 8 เดือน
- ROE 19.7%
- D/E ratio 1.2 เท่า
- IBD/ratio 0.4 เท่า
- สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากรายได้ค้างรับเป็น 1,946.4 ล้านบาท
- หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากการกู้เงินระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยบริษัทยังคงรักษา current ratio ให้อยู่ที่ระดับ 2.0 เท่าได้

📌การจ่ายเงินปันผล
- จ่ายปันผลเป็นหุ้น
อัตราส่วน 0.80 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล (จากหุ้นเดิมในอัตราเทียบเท่า 0.625 บาท/หุ้น

- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
คิดเป็นจำนวนเงิน 18.61 ล้านบาท (จากหุ้นเดิมในอัตรา 0.0694444444 บาท/หุ้น)

📌โครงการใหม่ที่ได้รับหลายงาน ส่วนมากเป็นงานของภาครัฐ (Backlog 4,025.7 ล้านบาท) เช่น
- โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย
- โครงการ Grand Center Point ลุมพินี
- โครงการ Grand Center Point สุรวงศ์
- โรงพยาบาลรามาธิบดีศรีอยุธยา
- โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา
- ตกแต่งภายในอาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลัง
- ปรับปรุงอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- โครงการระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม กรมโยธาธิการและผังเมือง
- งานก่อสร้างด่านเก็บค่าผ่านทาง สายบางปะอิน - นครราชสีมา
- งานสำรวจและออกแบบทางหลวง
- โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) จ.บึงกาฬ
- โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก

📌สรุป
- บริษัทยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่ายังต้องเผชิญสถานการณ์โควิด
- กลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าหลากหลายตามกลุ่มลูกค้า ประเภทโครงการ และประเภทการบริการ
- ลูกค้าหลักอยู่ในกระทรวงคมนาคม
- กลุ่มบริษัทสามารถรักษาอัตรากำไรได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมีเสถียรภาพเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
- มีBacklog 4,000 ลบ.+ และจะทยอยรับรู้รายได้ในอีก 2-3 ปี ปีหน้าจะทยอยรับรู้รายได้ 30-35%
- กลุ่มบริษัทมีฐานะการเงินมั่นคง และมี IBD/E เพียง 0.4 เท่า
- มีโอกาสในการรับงานโครงสร้างพื้นฐานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะกลับมาฟื้นตัวหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย

ผู้สนับสนุน

สนใจเปิดบัญชี ค่าคอมหุ้น 0.05%

TFEX สัญญาละ 18-20

กับโบรคเกอร์

แนะนำหุ้นโดยที่ผู้แนะนำการลงทุนที่มีใบอนุญาต

แจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรทาง INBOX ได้เลยครับ

m.me/prberd


RELATED POST

เปิดบัญชี หุ้น อนุพันธ์ ค่าคอมพิเศษ

x