READING

4 Step สร้างความมั่งคั่ง...

4 Step สร้างความมั่งคั่ง

4 Step สร้างความมั่งคั่ง

1.กำจัดหนี้สินระยะสั้น

     ที่เราต้องรีบจัดการหนี้สินระยะสั้นเพราะหนี้สินระยะสั้นจะมีดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าหนี้สินระยะยาวดังนั้นการจัดการหนี้สินระยะสั้นที่มีอยู่ให้หมดไป เป็นการเริ่มต้นสร้างความแข็งแรงของสถานะการเงินที่ทุกคนสามารถทำได้ และต้องควบคุมให้ตัวเองไม่สร้างหนี้สินเพิ่มเติมในระหว่างที่หนี้สินก้อนเก่ายังไม่หมด ส่วนใครที่ไม่มีหนี้สินไปดูข้อต่อไปกันเลยครับ

2.รู้จักการควบคุมรายจ่ายและระดับหนี้สิน

     เงินเดือน/รายได้ของเราควรแบ่งออกเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น 50-70 % ของแต่ละเดือนและในสัดส่วนนั้นไม่ควรมีหนี้สินเกิน 50 % ของค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในแต่ละเดือน เพราะจะทำให้ต้องไปลดเงินในส่วนที่ควรจะนำไปใช้ยามฉุกเฉิน/เงินทีจะนำไปเก็บออมหรือลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคต
     ตัวอย่างเช่น เงินเดือน 20,000 บาท ควรจะมีรายจ่ายที่ต้องใช้ต่อเดือนไม่เกิน ‭10,000-14,000‬ บาท และในจำนวนนั้นไม่ควรเป็นหนี้สินเกิน ‭5,000-7,000‬ บาท และเงินที่เหลือจะนำไปเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉิน หรือลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคต

3.ปกป้องความมั่งคั่งที่ได้มา

     หลังจากเราได้เงินเดือนมาเราควรนำเงินที่ได้มาออมไว้ประมาณ 10-30 % แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคน แต่ไม่ใช้ว่าเงินที่แบ่งมานั้นเราจะนำไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนทั้งหมด เพราะหลายๆคนมองข้ามในส่วนของการปกป้องความมั่งคั่งไป
     ดังนั้นเราควรที่จะปกป้องเงินที่เราได้มาเสียก่อน ได้แก่การเก็บเงินสำรอง และการทำประกัน
     1) การเก็บเงินสำรอง คนเราควรมีเงินสำรองไว้ 3-6 เดือนของค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เผื่อเกิดกรณีที่ต้องใช้เงินฉุกเฉิน ถูกเชิญออกจากงานที่ทำหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันต่างๆ โดยยกตัวอย่าง ถ้ามีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเดือนละ 10000 บาท ก็ควรจะมีเงินสำรองไว้อย่างน้อย 30000 บาท เผื่อเกิดกรณีข้างต้นเกิดขึ้น
     2) การทำประกัน ข้อนี้แต่ละคนมีความจำเป็นในการทำประกันที่มากน้อยต่างกัน ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิต สวัสดิการที่มีอยู่ รวมถึงความเสี่ยงที่จะต้องเจอ เราไม่จำเป็นต้องมีประกันทุกตัว เพียงแต่มีให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่เราอาจจะเจอได้ 
     เพราะถ้าหากเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ร้ายแรงแล้วเราไม่มีสวัสดิการ และยังไม่มีประกัน เราอาจจะสูญเสียเงินสำรองที่มีอยู่ รวมถึงอาจจะทำให้สถานะทางการเงินของเราเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลงได้ ดังนั้นทุกคนควรจะมีประกันให้ครอบคลุมกับความเสี่ยงที่ตัวเองต้องเจอนะครับ

4.นำเงินไปลงทุนเพิ่มเติม

     ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากการปกป้องความมั่งคั่งแล้ว คือการนำเงินที่มีอยู่ไปลงทุนให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน ทั้งในการลงทุนโดยตรงผ่านการทำธุรกิจต่างๆ หรือจะเป็นการลงทุนผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินชนิดต่างๆ โดยต้องคำนึงความเสี่ยงที่เราสามารถรับได้เป็นหลัก
     ซึ่งหากเรารับความเสี่ยงได้มากและลงทุนในสินทรัพย์/ธุรกิจที่มีความเสี่ยงมาก ก็จะมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นตามความเสี่ยงที่ได้รับ
     เป็นยังไงกันบ้างครับกับวิธีการเริ่มเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงินของตัวเองให้แข็งแรงขึ้น หวังว่าทุกๆท่านจะได้ลองนำไปปรับใช้ให้เข้ากับการใช้ชีวิตของตัวเองและประสบความสำเร็จนะครับ


เปิดบัญชี หุ้น อนุพันธ์ ค่าคอมพิเศษ

x